Cetak

Kehadiran Graduan

  • Sebagaimana termaktub dalam Istiadat Konvokesyen KUISAS, diploma-diploma hendaklah dikurniakan hanya kepada graduan yang hadir di sesuatu Konvokesyen.
  • Oleh yang demikian, adalah mustahak bagi KUISAS untuk mengetahui bilangan Graduan yang hadir atau sebaliknya.
  • Graduan dminta untuk membuat pengesahan melalui sistem e-Graduan sebagai bukti kehadiran.
  • Semua graduan gendaklah mematuhi arahan kehadiran yang telah ditetapkan.
  • Graduan tidak dibenarkan menangguhkan istiadat konvokesyen ataupun Mewakilkan kepada orang lain bagi menghadiri istiadat Konvokesyen.
  • Kehadiran graduan adalah tertakluk kepada semua yuran/denda pelajar dengan pihak KUISAS telah dijelaskan (sila rujuk dengan Jabatan Kewangan)